"DIT IS DE DAG DIE DE HEER ONS GEEFT!"
home > dutch > dutch.php


Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn unieke Zoon gaf: zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat; maar eeuwig leven heeft. Dit is het eeuwige leven: dat men U kent, de enige ware God en die U gezonden heeft, Jezus Christus!


This page in English. Deze pagina in het Engels.
Luister naar Vader's Liefdesbrief voor Jou!

Acht Zegeningen voor Jou

Shiru Ladonay Shir Chadash!

Onze Youtube Video over LHBTI'ers

Verboden Gebied

De Hel Bestaat Echt!
In deze Christelijke website kunt u christelijke gedichten en studies aantreffen. Er is een speciale pagina (Portaal naar christelijke studies), waar u de hoofdonderwerpen christologie (met onderwerpen als de goddelijkheid van Christus), theologie, profetie, apologetiek, bijbelse studies, wetenschap, en diverse algemene onderwerpen kunt aantreffen.

Deze site is bedoeld ter inspiratie en verlichting. De gedichten dienen ter bemoedigingh ende beleringh. Het is de bedoeling dat de studieafdeling langzamerhand steeds verder uitgebreid zal worden, vooral de subsite over ethische theologie.

Ik ben bang dat deze Christelijke site niet voor de doorsnee lezer is bestemd en sommige onderwerpen zullen zelfs moeilijk tot zeer moeilijk toegankelijk zijn. Laat u zich niet te snel ontmoedigen wanneer u iets niet gelijk begrijpt. Ik ben van mening dat in deze tijd van werkdruk, internet, cyberspace en kunstmatige intelligentie veel mensen er niet (meer) toe komen om in alle rust en met de nodige aandacht stil te staan bij de grote vragen en onderwerpen van het leven.

In deze site wordt u bepaald bij het verschil tussen 888 en 666, het hiernamaals, de dood, het christelijke leven, hemel en hel, God en de duivel, en een heel skala van andere onderwerpen van christelijke eboeken tot het zevende gebod. Ik ben van plan al deze onderwerpen aan te bieden in de vorm van essays en korte analyses. Menig onderwerp wordt al aangeboden.

Het is de bedoeling dat naast onze beginnerscursus in nieuwtestamentisch Grieks er ook diverse e-books aangeboden zullen worden, allemaal GRATIS! Wij hopen en bidden dat ons werk tot zegen zal zijn.Muziek Voor Rust en Inspiratie

'Wat de Toekomst Brengen Moge'

Deze website werd gemaakt door:

Voor Verdere Informatie

Institutio Scripturarum,

F.W. Reitzstraat 69,

2806 TR GOUDA,

Holland (The Netherlands).

Tel.: +31-182-511735


K.v.K. #29044976

     © 1996 - 2024 - Institutio Scripturarum - Alle Rechten Voorbehouden. Disclaimer
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:
Moge de Here God jou zegenen met zijn rijke goedheid en moge Hij iedereen en alles bewaren dat jou dierbaar is.